Шокирующе откровенный сюжет ICTV про мародерства и разбой ВСУ, Правого сектора в АТО

И это вам не "российская пропаганда". Это патриотический и свидомый отечественный телеканал. Журналисты которого сняли сюжет о беспределе, который творится на Донбассе на территории, где стоит... украинская армия. Посмотрите - кадры, которые представлены, ярко иллюстрируют, в каком аду оказались жители Донецкой и Луганской области. В то время, когда СМИ кричали (и до сих пор продолжают) о страшных плохих "террористах-сепаратистах", чтобы украинцы одобрили отправку на Донбасс армии, после чего доблестные украинские воины-защитники тупо забирают всё нажитое людьми добро в тех населенных пунктах, которые удалось захватить. Открытым текстом говорится о том, что ВСУ и бойцы Правого сектора грабили и терроризировали местное население:
(Здесь ссылка, потому что не вставляется видео в ЖЖ)Честно говоря, я был удивлен, что всё это отсняли и показали наши отечественные журналисты. То, о чем «вата» кричала во все голоса всё время проведения "антитерорестической операции". Но кто же верит вате, цель которой же "только очернить" "славную национальную идею" и "облить грязью" "защитников Отечества".


Я подозреваю, что материалы собраны более в погоне за сенсацией, чем для того, чтобы узнать правду о нашей лучшей в мире армии. Но в том-то и приятный и для некоторых очень неудобный нюанс этой профессии, что таким образом вылезает информация, которую хотели скрыть от общественности, даже тогда, когда цели такой у этих "журналистов" сначала и не было.
А еще - понемногу наступает прозрение моего народа, и появление таких сюжетов - тому подтверждение. Риторика еще не та - авторы сюжета в начале очень оправдываются, что типа совсем не хотят сказать плохое о наших ребятах ... Но процесс уже пошел, и это проявления сомнений насчет нерушимой и святой национальной идеи, которым я, лично, очень рад.
Потому что для свидомых, это все равно, как для верующего подставить под сомнение то, что Бог всегда прав, что он исключетельно справедлив и свят. Забывают они только об однот - то, во что они так фанатично верят, не высшая сущность, а люди. Украина - это люди. Народ - это люди. А они способны на преступления, вплоть до таких, что по своей сути приближаются к фашизму.
Может стоит прислушаться, о чем вам говорит "вата" и по поводу других тем? Всё равно ведь потом придется признавать, что мы были правы и говорили правду... Поздно, безусловно, лучше, чем совсем никогда ... Но, согласитесь, и так много времени потеряли, глупостей и преступлений наделали, - может хватит, и лучше скорее пытаться ликвидировать последствия и исправлять то, что натворили?..


[Українською]
І це вам не "російська пропаганда". Це патріотичний і свідомий вітчизняний телеканал. Журналісти якого зняли сюжет про свавілля, яке коїться на Донбасі на території, де стоїть... українська армія. Подивіться - кадри, які представлені, яскраво ілюструють, у якому пеклі опинилися мешканці Донецької та Луганської області. У той час, коли ЗМІ кричали (і досі продовжують) про страшних поганих "терористів-сепаратистів", щоб українці дали дозвіл на спрямування на Донбас армії, після чого доблесні українські воїни-захисники тупо привласнюють усе нажите людьми добро у тих населених пунктах, які вдалося захватити. Відкритим текстом говориться про те, що ЗСУ та бійці Правого сектору грабували і тероризували місцеве населення:
(Тут посилання, бо не вставляється відео у ЖЖ)


Чесно кажучи, я був здивований, що усе це відзняли і показали наші вітчизняні журналісти. Те, про що "вата" кричала у всі голоси увесь час проведення "антитерорестичної операції". Але хто ж вірить ваті, мета якої "лише очорнити" "славетну національну ідею" і "облити брудом" "захисників Вітчизни".


Я підозрюю, що матеріали зібрані більше у погоні за сенсацією, ніж для того, щоб дізнатися правду про нашу найкращу у світі армію. Але в тому-то і приємний і для декого дуже незручний нюанс цієї професії, що таким чином вилазить інформація, яку хотіли приховати від громадськості, навіть тоді, коли мети такої у цих "журналістів" спочатку і не було.

А ще - потроху наступає прозріння мого народу, і поява таких сюжетів - тому підтвердження. Риторика ще не та - автори сюжету на початку дуже виправдовуються, що типу зовсім не хочуть сказати погане про наших хлопців... Але процес вже пішов, і це прояви сумнівів щодо нерушимої і святої національної ідеї, яким я, особисто, дуже радію.

Бо для свідомих, це все одно, як для віруючого підставити під сумнів те, що Бог завжди правий, справедливий і святий. Забуваються вони лише одне - те, у що так фанатично вірять, не вища сутність, а люди. Україна - це люди. Народ - це люди. А вони здатні на злочини, аж до таких, які наближаються до фашизму.

Може варто прислухатися, про що вам каже "вата" і з приводу інших тем? Все одно ж потім доведеться визнавати, що ми були праві і казали правду... Пізно, безумовно, краще, аніж зовсім ніколи... Проте, погодьтеся, і так забагато часу згаяли, дурниць і злочинів наробили, - може годі вже, і краще скоріше намагатися ліквідовувати наслідки та виправляти те, що накоїли?..


promo boeing_is_back december 12, 2017 10:21 675
Buy for 220 tokens
Бывший офицер ГРУ Дмитрий Таран поведал нам, что ждет Россию в ближайшие 25 лет (время одного поколения). Он не только рассказал о скрытых угрозах, но и способах их решения. Речь идет о выживании тебя и твоей семьи. Россия - огромная страна. После так называемого "выдоха" - распада…
мы чуть лучше ;-)
и более серьёзные. а вы шуты гороховые
всё что сейчас происходит и делается на украине- я без ржаки не могу воспринимать.
Мы и сами ржем и смех на экспорт получается.
Видишь, как вы не можете без нас обойтись, серьёзные вы наши ))))